Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Σε λήθ..αργο!

Όλβιοι όσοι το μπορούν,να ανοίγουν σε άχρονες στιγμές, 
την πόρτα της ψυχής τους, να λούζονται το ψυχοφώς.

Κι είναι Μακάριοι αυτοί  που συχνωτίζονται  ολβίους,
μέχρι να βρούνε το κλειδί,
αυτόματα να ανοίγουν την δική τους…

ΟΥ ΤΙ ΔΑΝΟΣ
14/6/2013=17=8
θεός και άπειρο αντάμα