Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

(μερικοί το λένε δευτέρα παρουσία)! (ο «ορισμός» του Θεού αποκλειστικά)

Αν επιχειρούσαμε να αλλάζαμε αυτες τις αντωνυμίες με ρήματα, στην θέση του εγώ, θα βάζαμε το «αρπάζω», και στην θέση του εμείς το «προσφέρω».
Έχουμε μακρύ δρόμο ακόμη, για να γίνει συνείδηση, πως όλοι είμαστε δεμένοι με την ιδία κλωστή…
Είμαστε το ένα τρίτο του συνόλου, που «αποδίδει», παθητικά αλλά συνειδητά μέχρι σήμερα, όσα οφείλει ο άνθρωπος να «αποδίδει»….
Η ουσία της ανάρτησης είναι πως….το ένα τρίτο αρχίζει σταδιακά, να ξεπερνά την παθητική του θέση, και να δραστηριοποιείται…
Με λόγια απλά….έχει αρχίσει ο «πόλεμος»…..
Αν το ένα τρίτο…δεν χαρίζει χρόνο, και προπάντων «ενέργεια» στα υπόλοιπα δύο τρίτα….θα χαθούν στην ανυπαρξία τους…και νομοτελειακά θα έλθουν οι μακαριές εποχές για την ανθρωπότητα… (μερικοί το λένε δευτέρα παρουσία)!

Ο «Ορισμός» του Θεού.
Θεός είναι Αυτός που θέτει!
Θεός είναι Αυτός που ορίζει, κανονίζει, αποφασίζει, νομοθετεί, θεσπίζει, κατατάσσει, κλπ
Θεός είναι αυτός που θέτει σπόρο, που θέτει ζωή.
Και όχι αυτός που Τρέχει (θέω), ούτε αυτός που φαίνεται (θεώμαι).
Από την ρίζα –θε- του ρήματος τίθημι, ετυμολογικά ορίζεται η λέξη Θεός.
Προστακτική Θες,
Υποτακτική Θω, ιωνικά θέω.
Ευκτική θείην
Θεός είναι η θέσις, και όχι η άρσις, είναι το θετικό και όχι το αρνητικό.

ΟΥ ΤΙ ΔΑΝΟΣ
24/8/2013=20=2 μόνο, ο θεός λείπει?