Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

Ροδανθές

Αιώνιο ρόδο «Ειρήσθω εν παρόδω»
Αλλάζει τον τρόπο το μέλλον δηλοί.
Ακάπνιστο όπλο, διεγείρει τον όχλο
Σκοτώνει σιωπώντας, δεν έχει αυλή.

Στο χρώμα ωραίο, δεσπόζει μοιραίο
Το πνεύμα του αξίζει, ελληνογενές
Με χρώμα ιώδες, λιτό και πορώδες
Χωράει τα πάντα, γεννά προσμονές.

Καλεί εκκλησία, δεν κάνει ικεσία
χωράει αιώνες, σκεπάζει τη γη
Ουδένα διατάζει, χαϊδεύει η σφάζει
Για τούτο το νήμα, δεν έχει φραγή

Δεν ζει μα βιώνει, ακτίνες απλώνει
Το τρίτο του μάτι, γελά το μυαλό
Αόρατη θέα, σαν φώς Προμηθέα
Φωτίζει το σώμα, ζωή στον πηλό

Μοιραίες εικόνες, ζωή με κανόνες
Αλήθεια χαράζει, σε πέτρινο χθες
Σε μήτρα αρχαία, καθόλου τυχαία
Με άδηλο σπέρμα, γεννά ροδανθές.

ΟΥ ΤΙ ΔΑΝΟΣ
19/6/2014=23=5